top of page

LYDIGHETSKLASSE 1 / OBEDIENCE CLASS 1

19/08-17

16/09-17

14/07-18

15/07-18

25/08-18

22/09-18

30/09-18

15/06-19

20/07-19

21/07-19

Norsk Kennel Klub Lillehammer

Indre Østfold Hundeklubb

Norsk Eurasierklubb

Norsk Eurasierklubb Østlandet

Norsk Retrieverklubb

Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb

Norsk Schæferhund klubb avd. Indre Østfold

Norsk Schæferhund klub avd. Indre Østfold
Norsk Eurasierklubb

Norsk Eurasierklubb

Nr 4 of 9 

Nr 9 of 15

Nr 5 of 20

Nr 1 of 15

Nr 7 of 18

Nr 3 of 6

Nr 7 of 15

Nr 2 of 15

Nr 3 of 15

Nr 5 of 15

2nd price

3rd price

2nd price

1st price

2nd price

2nd price

2nd price

1st price

1st price   LPI TITLE !!!

2nd price

-  price

LYDIGHETSKLASSE 2 / OBEDIENCE CLASS 2

24/08-19

Norsk Retrieverklubb Sarpsborg

Nr 14 of 14

 -   price

Lydighetsklasse 2 / Obedience class 2

Norsk Retrieverklubb 

24/08-19

Judge: Stein Feragen

69484445_2011254308975919_11411560301099

Lydighetsklasse 1 / Obedience class 1

Norsk Eurasierklubb 

20/07-19

Judge: Svein Georg Rønning

69439229_690210841496564_586000578183482

Norsk Eurasierklubb 

21/07-19

Judge: Arild Berntsen

69439229_690210841496564_586000578183482

Norsk Schæferhundklubb 

30/09-18

Judge: Roar Holmen

64439416_1190812531090679_14521717446378

Norsk Schæferhundklubb

15/06-19

Judge: Arild Berntsen

64574871_707348813040127_244613531132388

Norsk Retrieverklubb

25/08-18

Judge: Stein Feragen

62656719_1310365689113227_25205632333879

Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb

22/09-18

Judge: Anne-Marit Traaholt

64254942_642709496209957_689512040943635

Norsk Eurasierklubb

14/07-18

Judge: Svein G Rønning

64698591_599463430542339_428391491492328

Norsk Eurasierklubb Øst

15/07-18

Judge: Stein Feragen

64572665_404601746813735_613984645476987

Training march 16

Norsk Kennel Klub

19/08-17

Judge: Svendsen/Ødegård

Indre Østfold Hundeklubb

16/09-17

Judge: Rune Bjerkelund

bottom of page