LYDIGHETSKLASSE 1 / OBEDIENCE CLASS 1

19/08-17

16/09-17

14/07-18

15/07-18

25/08-18

22/09-18

30/09-18

15/06-19

20/07-19

21/07-19

Norsk Kennel Klub Lillehammer

Indre Østfold Hundeklubb

Norsk Eurasierklubb

Norsk Eurasierklubb Østlandet

Norsk Retrieverklubb

Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb

Norsk Schæferhund klubb avd. Indre Østfold

Norsk Schæferhund klub avd. Indre Østfold
Norsk Eurasierklubb

Norsk Eurasierklubb

Nr 4 of 9 

Nr 9 of 15

Nr 5 of 20

Nr 1 of 15

Nr 7 of 18

Nr 3 of 6

Nr 7 of 15

Nr 2 of 15

Nr 3 of 15

Nr 5 of 15

2nd price

3rd price

2nd price

1st price

2nd price

2nd price

2nd price

1st price

1st price   LPI TITLE !!!

2nd price

-  price

LYDIGHETSKLASSE 2 / OBEDIENCE CLASS 2

24/08-19

Norsk Retrieverklubb Sarpsborg

Nr 14 of 14

 -   price

Lydighetsklasse 2 / Obedience class 2

Norsk Retrieverklubb 

24/08-19

Judge: Stein Feragen

Lydighetsklasse 1 / Obedience class 1

Norsk Eurasierklubb 

20/07-19

Judge: Svein Georg Rønning

Norsk Eurasierklubb 

21/07-19

Judge: Arild Berntsen

Norsk Schæferhundklubb 

30/09-18

Judge: Roar Holmen

Norsk Schæferhundklubb

15/06-19

Judge: Arild Berntsen

Norsk Retrieverklubb

25/08-18

Judge: Stein Feragen

Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb

22/09-18

Judge: Anne-Marit Traaholt

Norsk Eurasierklubb

14/07-18

Judge: Svein G Rønning

Norsk Eurasierklubb Øst

15/07-18

Judge: Stein Feragen

Training march 16

Norsk Kennel Klub

19/08-17

Judge: Svendsen/Ødegård

Indre Østfold Hundeklubb

16/09-17

Judge: Rune Bjerkelund